01 серия (#LizaToo)
02 серия (A Titanic Problem)
03 серия (The End of the Tour)
04 серия (The Talented Mr. Ridley)
05 серия (Big Little Liza)
06 серия (Sex, Liza and Rock & Roll)